ضرورت و اهمیت وجود فضاي سبز

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز تاثیر گذار در اشكال گوناگون آن ديگر قابل تصور نيست. شهرها به عنوان كانون هاي تمركز، فعالی ت زندگي آدم ها جهت اينكه بتوانند پايداري را تضمين كنند چاره اي جز پذيرش ساختار كاركردي متأثر از سيستم هاي طبيعي ندارند. در اين ميان فضاي سبز به عنوان جزء ضروري لاينفك پيكره شهرها در متابوليسم آنها نقش اساسي دارند كه كمبود آنها مي تواند اختلالات جدي در حيات شهرها به وجود آورد.

%name ضرورت و اهمیت وجود فضاي سبز
فضای سبز

محیط سبز و پارک بخشی از چهره مطلوب شهر را می سازد یکی از نیازهای ضروری و پدیده های مطلوب زندگی شهرنشینی محسوب می شود. کیفیت و کمیت محیط سبز پارک در بازبینی شرایط محیط زیست نقش تاثیر گذار ی دارد. رشد گسترش روزافزون شهرها، عوارض مدرنیسم و زندگی شهرنشینی، محدودیت امکانات تفریحی، آلودگی هوا و صدا، فشارهای حاصل از کار روزانه و موارد تامین تعرفه زندگی، آثار نامطلوبی در حیات سالم و کار های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی شهرنشینان باقی می گذارد که با گسترش سریع فضاهای سبز دگرگونی های این عوامل نامطلوب انکارناپذیر می شود احتیاجات مردم را در بهره برداری از امتیازات مفید این گونه محل ها روزافزون می سازد. احداث محیط سبز به جهت در شهرهایی که آب هوای خشک دارند از سرسبزی و هوای سالم برخوردار نیستند آلودگی هوای تنفسی صوتی سلامت شهرنشینان را تهدید می نماید از اقدامات غیرقابل انکار مسئولین است در طراحی فضای سبز نه فقط بایستی اصول زیبا شناسی خصوصیات ی بومی مورد تذکر قرار گیرد بلکه پیوندی از محیط طبیعی به محیط زیست بوده سبب نزدیکی و رابطه آدم با طبیعت باشد یکی از اصول خیلی مهم در ایجاد فضای سبز استفاده از درختان درختچه های مناسب است که علاوه بر پدیده تصفیه هوا در زیبا یی هر چه بیشتر مناطق نقش به سزایی دارد.

با اهمیت زیاد ترين اثرات فضاي سبز در شهرها، كاركردهاي زيست محيطي آنهاست كه شهرها را به عنوان محيط زيست جامعه آدم ي معني دار كرده با مواجهه با اثرات سوء گسترش صنعت كاربري نادرست تكنولوژي از يك سو بالا بودن سطح زيبايي از سوي ديگر، باعث افزايش كيفيت زيستي شهرها مي شوند. با اهمیت ترين اثرات فضاي سبز در شهرها تعديل دما، افزايش رطوبت نسبي، تلطيف هوا جذب گرد غبار است. ساير اثرات فضاي سبز در شهرها نقش نسبي دارند اما مجموعه اثرات فضاي سبز حضـور آنها را در شهرها اجتناب ناپذير مي كند به طوري كه بدون وجود آنها ممكن نيست شهرها پايدار باقي بمانند.

۱-۳- اثرات زیست محیطی فضاي سبز را مي توان به طور خلاصه به شرح زير جمع بندي كرد:

۱- آلودگي هوا: فضاي سبز به ويژه در شكل پيره درختي در كاهش آلودگي هاي شيميايي هوا زياد تاثیر گذار مي باشد. درختان در كاهش ميزان سرب به ويژه در حاشيه جاد ها و شاهراهها نقش موثر ي دارند. مقايسه تطبيقي درختان با ساير اشكال گياهي علفي گياهان زراعي نشان مي دهد كه درختان ۱۰ تا ۲۰ مساوی گياهان علفي و ۲ مساوی گياهان زراعي (در مقايسه با سطح معيار كه مناطق فاقد جاده هستند ) مي توانند توان رسوب گيري داشته باشند. در مناطق پرترافيك، شهرهاي انبوه و شاهراه ها ارزش درختان (شاخ برگ ها حتي تنه ی درختان) در جذب ميزان سرب هوا كه از اگزوز ماشين ها پراكنده مي شود بسيار داراي ارزش است.

۲- آلودگي صدا: فضاي سبز مناسب به ويژه درختان در صورت برخورداري از گونه هاي مناسب كاشت اصاما تا ۴ دسي بل صدا را كاهش مي دهند.

۳- توليد اكسيژن و جذب دي اكسيد كربن: چنانچه چه در مقياس كلان شهري از نظر ايجاد توازن اكسيژني نقش درختان نمي- تواند قابل ملاحظه باشد ولی در مقياس خرد شهري قابل چشـم پوشي نيست. هر درخت راش با ديرزيستي متوسط ، به اندازه سه مساوی اندازه دو اتاق يك نفره مي تواند دي اكسيد كربن از هوا پاكسازي كند در حالي كه ۳۰ تا ۴۰ متر مربع از درختان مي توانند اكسيژن مورد نياز يك نفر را تامين كنند.

۴- كنترل تشعشعات و بازتاب نور: فضاي سبز در شهرها ضمن كنترل تشعشعات خورشيد از بازتاب نورهاي مزاحم خيره كننده مي توانند جلوگيري كنند.

۵- كنترل باد: فضاي سبز به ويژه كاشت درختان – درصورت كاشت مناسب و هدفمند – مي توانند در هدايت باد و تغيير جهت آن تاثیر گذار باشند.

۶- ذخيره انرژي: كاشت صحيح درختان مي تواند بر روي مصرف انرژي در ساختمان ها تاثير قابل ملاحظه اي داشته باشد. هزينه گرم كردن خنك كردن ساختمان ها درصورت كاربرد درست درختان كاهش مي يابد. درختان باعث جذب ۹ درصد انرژي خورشيدي در تابستان شده و گرماي داخلي ساختمان ها را مي توانند كاهش دهند. در اماكن مسكوني كه در مناطق بادگير قرار دارند، كاشت درختان به صورت بادشكن مي تواند هزينه گرم كردن ساختمان ها را برحسب درجه بادگيري و تراكم بادشكن ۴ تا ۲۲ درصد كاهش دهد.

۷- تاج بري يا برگاب: درختان با جذب برگاب مي توانند حركت و جريان آب را در سطح غيرقابل نفوذ شهر كند كرده راه افتادن آب در سطح شهر را به تاخير بيندازند. سوزني برگان تا ۴۰ درصد پهن برگان تا ۲۰ درصد توانايي دارند كه آب باران را گرفته و دوباره از طريق تبخير به فضا برگردانند.

۸- درختان و سيلاب: درختان با جذب برگاب از يك سو هدايت آن به اعضا هاي سبب كندي جريان هاي تند سيلابي مي شوند. سطح اعضا هاي درختان از يك سو سرعت سيلاب ها را سه مساوی كاهش مي دهند و از هزينه هاي تهیه سيستم هاي هدايت جريان هاي سيلابي مي كاهند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک