كاربردهاي فنّاوري NFC

با تذکر به سه شيوه معرفي شده در بخش قبل، كاربردهاي متنوعي جهت

325315 كاربردهاي فنّاوري NFC
سیستم پرداخت اینترنتی

پرداخت اختصاصی,دریافت درگاه اختصاصی,درگاه اختصاصی,دروازه پرداخت اینترنتی,سیستم پرداخت اینترنتی,درگاه پرداخت بانکی,سایت پرداخت اینترنتی,پرداخت الکترونیکی,پرداخت اینترنتی

مصرف از فنّاوري NFC بیان شده است كه از با اهمیت زیاد ترين آنها م يتوان
به موارد زير اشاره نمود ( Liezenberg & Achterberg, 2009 ) و
:(NFC Forum, 2008)
−پرداخت سيار: اين كاربرد در بخش بعدي متن مورد بررسي قرار
خواهد گرفت.
−بليط سيار: ۲۹ در اين كاربرد، موبایل مجهز به فنّاور ي NFC
به عنوان بليط الكترونيك عمل ميك‌ند. به عنوان نمونه، با نصب
پايان ههاي ۳۰NFC در ايستگاه هاي مترو يا اتوبو سها مي توان از اين
شيوه براي استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي بهراهنمای NFC
مصرف نمود.
−پوسترهاي هوشمند: ۳۱ پوسترهاي تبليغاتي با استفاده از فنّاوري
N FC مي توانند به پوسترهاي هوشمند تبديل شوند. در اين حالت ،
روي سطح پوستر يك برچسب NFC قرار م يگيرد و اشویِژگزینشه با
نزدي كنمودن گوشي موبایل مجهز به فنّاوري NFC به اين
برچسب م يتوانند به شيوه Reader/Writer Mode اطلاعات
بيشتري را در مورد محصول سرويس مورد تبليغ دريافت نمايند.
−امتيازهاي وفاداري: ۳۲ در اين كاربرد ، موبایل مجهز به فنّاوري
NFC به منظور ذخيره امتيازهاي وفاداري مشتريان استفاده م يشود.
به عنوان مثال، با اين شيوه فروشندگان مي توانند در وقت خريد
مشتريان از فروشگا ه، امتيازهاي وفاداري را در گوشي موبايل
مشتريان ذخيره نمايند. مشتري بعد از جم عآوري تعداد
امتيازهاي كافي مي تواند از اين امتيازها جهت دريافت تخفيف
مصرف نمايد.
−كنترل دسدلهره و ترس ي: ۳۳ در اين كاربرد، از موبایل مجهز به فنّاوري
NFC به منظور دسترس ي به مكا نهايي مانند محل كار منزل،
هتل، اتوموبيل غيره مصرف م يشود. در اين كاربرد، تلفن همراه
به شيوه اي مشابه كار تهاي دسترس ي مورد مصرف قرار م يگيرد.
−كاربردهاي پزشكي: در اين كاربرد از تلفن همراه مجهز به فنّاوري
NFC م يتوان جهت كارهاي پزشكي از عبارت ذخيره اطلاعات
پزشكي اشویِژگزینشه مصرف نمود. اين اطلاعات ذخيره شده م يتواند
در موارد ي مانند وضعي تهاي اورژانس مورد استفاده قرار گيرد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک