ایده اساسی و پایه ای نیازمندی ها

– ایده مهم پایه ای DRP
DRP طرح ریزی تغییرات و تحولات مواد خام از نظر ورود به انبار، میزان استفاده و مصرف و خروج کالا شبکه توزیعی است. DRP مواد موجود را که در فهرست کالا موجودی ثبت شده در نظر می گیرد این مواد، موادی هستند که می توان آنها را وارد شبکه توزیعی کرد تا پاسخها نتایج لحظه ای را بتوان در رابطه با درخواست نیازهای مشتری ارئه کرد.
%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86 219 ایده اساسی و پایه ای نیازمندی ها
نیازمندیها

– طرح ریزی وهله ای زمانی
طرح ریزی وهله ای زمانی جزو مهم DRP MRP است. DRP جهت بازسازی و زیرسازی مجدد طرح ریزی توزیع بصورت یک تکنیک استاندارد در می آیند. تکنیکهای طرح ریزی ظرفیت می تواند برای تعیین نیازمندیها تجهیزات حمل نقل، انبار دیگر منابع خیلی مهم مورد مصرف قرار بگیرد. با استفاده از اطلاعات

سیاستهای DRP ، مدیریت می تواند منابع توزیع را برای پشتیبانی پشتیبانی از استراتژی های تجاری آینده شرکت بصورت کلی و کامل تحلیل نماید . تنهاMRP امکان پیشرفت تکمیل JIT را جهت اقدامات DRP ساخت و تولیدی در زمینه ارزیابی ارزیابی فلسفه و طرح JIT در مورد توزیع دیگر اقدامات محیطهای غیرتولیدی را فراهم می نماید . این امر بدان رخ می دهد که MRP DRP مفهوم تعریف عملیاتی و فرد دی در رابطه تعریف (just-in-tim) «دقیقآ لحظه ای» را ارائه می نماید . DRP تغییرات و تحولات مواد را در ورودی، داخل و خارج از شبکه توزیعی طراحی می نماید . این سیستم برای ویرایش اصلاح کارآیی قابلیت

دارائی و کالا در شبکه های توزیعی تکمیل شد. اهداف مربوط به آن ویرایش کارایی قابلیت کیفیت تحویل کالا (محصول) به مشتری حداقل کردن میزان مصرف مواد اولیه موجودی بدست آوردن تعرفه های توزیع کلی کمتر، بودند.کاربر د اصلی DRP، طراحی میزان تغییرات مواد در شبکه توزیع است. این هدف، طرح ریزی بازسازی و زیرسازی مجدد سفارشات توسط تولیدکننده ها یا مصرف کنندگان را هم در برمی گیرد. بدین ترتیب زمان صرف شده، متناسب با میزان سفارش و استفاده مشتری ویرایش می شود. بعنوان نتیجه DRP همه اقدامات و کار های زیرسازی مجدد را برای ویرایش فهرست کالا موجودی متناسب با سطوح تعریف شده مدیریتی از تمام جهات، درزمینه شبکه توزیع را طراحی و طرح ریزی می نماید .
– هدف اولیه از بکارگیری DRP :

هدف اولیه از DRP بدست آوردن فهرست کالا و موجودی نرمال و متوازن در همه نقاط حالتهای مناسب در شبکه است. در محیط لحظه ای کنونی (که تغییرات لحظه ای است) این امر بدان مفهوم است که می توان بکمک آن پاسخهای سریع، لحظه ای مناسب را در واکنش به درخواست های مشتری در فهرست کالا موجودی شبکه توزیع اعمال کرد. هرکمپانی ی را که در نظر بگیرید دارای کار های تولیدی یا توزیعی است. DRP قادر است کارایی قابلیت منایع توزیع مواد (خام)، سرمایه گذاری در فهرست کالا موجودی سرمایه گذاری کاری (تولیدی) را بازبینی نماید .

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک