تابلوي گچي يا وايت برد؛ کدام یک؟

مقدمه:

ترديدي نيست كه وسايل یاری آموزش ي در هموار ساختن راه دشوار تعليم تدريس نقش ارزنده اي دارند مربياني كه درنظام هاي پيشرفته ي راهنمای ي حداكثر استفاده را از اين نوع وسايل مواد مي كنند
%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA %D8%A8%D8%B1%D8%AF 600x586 تابلوي گچي يا وايت برد؛ کدام یک؟
وایت برد

وایت برد,وایت برد,وایت برد
بيش از پيش به اهمیت كلي اين وسايل واقفند. وسايل آموزش ي حامل هايي می باشند جهت ایجاد رابطه صحيح و اثر گذار با شاگرد، با اين تعبير وسايل کمک روش ي جزء لازم و حتمي روش – يادگيري می باشند . در هر وهله از روش يك شخص به عنوان معلم يا مربي بايد تدريس كند ، فرد يا افرادي بايد در نقش شاگرد مورد راهنمای قرارگيرند موضوعي هم به عنوان پيام آموزش ي در ميان باشد تا عمل تدريس تحقق پيدا كند . درصورت نبود يكي از اين سه علت ، اصولآ تدريس انجام نمي گيرد. اما علت ديگري نيز به عنوان راه و يا وسيله بايد در اختيار باشد تا برقراري رابطه بين دو علت اول دوم و در نتيجه فهم علت سوم را ممكن سازد.(شعباني ص۱۸۹-۱۳۸۰) این علت همان وسیله راهنمای ی است. دريك تقسيم بندي از وسايل روش ي مي توان آن ها را به دو دسته تقسيم كرد : وسايل یاری روش ي همياري[۳] و وسايل یاری روش ي تسهيل كننده[۴] .

يكي از رسانه هايي كه در زمره ي وسايل روش ي تسهيل کننده قرار مي گيرد تابلوهاي آموزش ي می باشند كه به انواع مختلفي چون : تابلوهاي گچي، تابلوهاي پارچه اي، تابلوهاي مغناطيسي، تابلوهاي الكتريكي، تابلوهاي تخته سفید ، تابلوهاي چسب دار تابلوائلانات(احديان ص۷۹-۱۳۷۶)تقسیم می شوند.

باتذکر به اينكه تابلوهاي گچي از متداول ترين پرمصرف ترين وسايل کمک روش ي در سيستم روش ي ماست همچنين به دليل جايگزيني تابلوهاي تخته سفید به جاي تابلوهاي گچي استفاده ي زیاد معلمان از آن ها دركلاس هاي درسي دراين مطلب به تبيين تشريح علل و عوامل تاثیر گذار در مصرف از اين دو نوع تابلو به محاسن معايب آن ها از نظر معلمان و دانش آموزان مي پردازيم.

ويژگي ها ومعین ات تابلوهاي گچي و تابلوهای سفید:

بیشتر تابلوهای گچی از جنس چوب بوده وچوب های استفاده شده در آنها ؛ نئوپان ، تخته های تراشیده شده ی درختان جنگلی و تخته های فیبری جمع و جور است .در سال های اخیر با استفاده از گچ و سیمان تابلوهای بتونی یا ملاتی تهیه و تولید می شود. تابلوهای گچی به ابعاد ۲×۵/۱ یا ۲ ×۳ تهیه و تولید می شوند. در قدیم تابلوهای گچی به دلیل داشتن رنگ مشکی به تخته سیاه معروف بودند. ولی در حال حاضر به دلیل توصیه روانشناسان ،این نوع تابلوها به رنگ سبز تهیه و تولید می شوند . جنس تابلوهای تخته سفید از چوب بصورت فشرده شده است ؛که بعد از صاف و صیقلی نمودن چوب ، با رنگ سفید رنگ آمیزی می شود؛ چارچوب تابلو با فلزی ویژه ( ً آلومینیوم) قاب گرفته می شود. تابلو های سفید به اندازه های گوناگون تولید و ساخت و به بازار عرضه می شود. محل نصب تابلوها روبروی دانش آموزان حداقل با فاصله ۲ متری از ردیف جلویی روی دیوار است . ارتفاع تابلو ها از روی زمین بین ۸۰ الی ۱۰۰ سانتیمتر بوده بر اساس استانداردهای جهان ی دانش آموزان از روی سکوی ویژه تابلو در روی آن اقدام به تحریر می نمایند.

معایب و محاسن تابلوهای گچی سفید:

در یک پژوهش که به منظور معرفت محاسن معایب تابلوهای آموزش ی مورد استفاده در کلاس، به عمل آمد نتایج زیر حاصل شد:

۸۱%دانش آموزانی که از هر دو نوع تابلو استفاده کرده بودند تابلوهای گچی را جهت استفاده در کلاس مناسب می دانند.۶% آنان استفاده از تخته سفید را پیشنهاد می کنند ۱۳% نیز استفاده همزمان از هر دو تابلو را توصیه می کنند.

ویژگی ها ی مصرف از تابلو های گچی از نظر دانش آموزان عبارتند از:

نوشتن باخط درشت بر روی تابلوهای گچی آسان تر انجام می گیرد براي چه که معلم برخي اوقات ناگزیر به مصرف از این نوع خط است .

نقاشی رنگ آمیزی بر روی آن آسان تر آسان تر از تخته سفید است .

در زمان نوشتن با گچ حواس نويسنده پرت نمي شود با اعتماد به نفس بالا اطمينان روی آن مي نويسد.

خواندن مطالب نوشته شده روی تابلو های گچی آسان تر از تابلوهای سفید است .

دانش آموزان از همان زمان شروع تحصیلات به نوشتن در روی تابلوهای گچی عادت کرده اند.

مرمت هزينه ي تعمیر و نگهداري تابلو های گچي نسبت به تابلو های سفید مقرون به صرفه تر است.

ویژگی ها ی استفاده از تخته سفید:

اکثر دبیران ریاضی شیمی فیزیک به دلیل مصرف زیاد از تابلو در کلاس ، تخته سفید را به تابلو های گچی ترجیح می دهند دلایل آنها جهت این کار عبارتند از:

پاکی نداشتن گرد غبار در کلاس درس

جایی که نصب تخته گچی امکان نداشته باشد تخته سفید کارآیی بسیار زیاد ی دارد.

حمل نقل آن آسان است.

با یک دستمال آسان هم قابل پاک کردن است.

جابجایی ماژیک آسان تر پاک تر از گچ است و معلم می تواند ماژیک ها را در کیف خود نیز حمل نماید .

معايب تخته سفید از نظر دانش آموزان و معلمان:

چون پهناي نوشته در اين نوع از تابلوها كوچك وكم است لذا از فاصله ي دور قابل رويت و تشخيص نيست بخصوص در ترس و نگرانی يم اشكالی كه داراي ريزه كاريهاي زيادي هستند مناسب نمی باشند .

براي نوشتن بر روي تابلو اکثرا ً حروف كتابي خواناتر است. با تذکر به لغزنده بودن سطح تابلو هاي تخته سفید عملاً امكان نوشتن با حروف كتابي غير ممكن مي باشد.

جهت راست نوشتن، بايستي نويسنده همراه حركت دست، حركت كند. اگر در نوشتن بر روي تخته سفید حركت كنيم خط نوشتاری بد و ناخوانا خواهد شد.

اگر نوشته اي بر روي تخته سفید مدت بسیار زیاد ی بماند اثري از نوشته ي قبلي باقي خواهد ماند به مروركيفيت تخته سفید از بین خواهد رفت.

ماژيك جهت نوشتن به راحتي در دسترس دانش آموزان قرار نمي گيرد. چون قیمت آنها نسبت به گچ گـران است. لذا مدیر ان را تنها در اختیار معلم قرار می دهد.

كوچك و ريز نوشته مي شود برخي دانش آموزان نمي توانند به راحتي نوشته های تابلو را ببينند.

به دليل شفاف بودن سطح وايت برد، نور منعكس مي شود به ویژه موقع روشن بودن لامپ كلاس این مشكل بیشتر احساس می شود.

برخي از دانش آموزان بوي ماژيك را ناخوش آيند مي دانند.

برخي از دانش آموزان اظهار می دارند نوشتن بر روی وايت برد یک نوع حس مصنوعي موقتي بودن را در آنها ايجاد مي كند.

برای روان شدن جوهر ماژیک درزمان نوشتن با ماژيك بايستي نوك آن به پايين باشد؛ درچنين شرايطي نوشتن غيرممكن مي شود اگرچنين نكنيم بعد از چند لحظه نوشته كم رنگ تر مي گردد، تا جايي كه از ردیف های انتها کلاس نوشته غیرقابل خواندن می شود.

ماژیک ویژه تخته سفید زیاد زود تمام می شود.

اکثر تخته سفیدهای موجود در بازار در اندازه های کوچک تولید و ساخته شده اند؛ پس محیط آنها در موقع نوشتن زود تمام می شود.

جهت درس هایی که حاوی روند دستورالعملی هستند پر زحمت است.(مثل دستورالعمل آزمایش درس علوم)

یک اشکال بزرگ این است که افراد دیگر به طور غلط ی از ماژیک های معمولی روی تخته سفید استفاده می کنند ؛ در این صورت پاک کردن و پاک نمودن تابلو زیاد دشوار خواهد شد.

چگونگي مصرف ازتابلوهاي گچي درراهنمای :

تابلوهاي گچي بايد دائماً تميز باشد و حداقل هفته اي يك بارشسته شوند.

براي نوشتن برروي آن ازگچ هاي نه زياد نرم و نه زياد سخت مصرف شود.

جهت پاك كردن تابلوهاي گچي از تخته پاك كن نمدي استفاده شود و از بالا به پايين كشيده شود تا ذرات گچ در هوا پخش نشود. اما اگر با تخته پاک کن اسفنجی اقدام به پاک کردن تخته می کنیم می بایستی تخته پاک کن مرطوب باشد.

مکان نصب آن متناسب باقد دانش آموزان باشد.

نور بايد از سمت چپ به آن بتابد و از نصب تابلو به روي پنجره بايد اجتناب كرد.

جهت نوشتن مفاهيم جديد نكات با اهمیت زیاد ازگچ رنگي مصرف شود.

در نوشتن از حروف كتابي مصرف شود جهت راست نوشتن بايستي همراه حركت گچ نويسنده حركت كند.

از تلفيق نوشته و تصوير مصرف شود نيز وهله به وهله نوشته شود نه يكجا.

آماده كردن وسايل مورد نياز ازقبيل گچ گردگير(پاك كن)

جهت اين كه تخته ی صاف صيقلي نور را منعكس چشـم ها را ناآسان نكند آن را از رنگ هاي سياه سبز گزینش مي كنند و جهت نوشتن در تخته هاي سبز رنگ ازگچ هاي الوان (بويژه سبزرنگ) مصرف مي شود(بیات ومقدم ص ۱۵۶، ۱۳۷۵)

پیشنهاد هایی جهت مصرف از تابلو های گچی و تخته سفید:

به تناسب سن و توانايي دانش آموزان نيز فضاي موجود كلاس، مي توان از انواع تابلوها مصرف كرد. مثلاً در دوره ي ابتدائي با توجه به اين كه هنوز دست دانش آموزان جهت نوشتن از وسايل غير از قلم عادت نكرده اند و در نوشتن مي بايستي دست خود را به جايي تكيه بدهند، اين كار در مصرف از تابلوههاي گچي همزمان با فشاري كه دانش آموز به گچ و تخته وارد مي كند يك نوع تكيه گاهي براي او محسوب مي شود؛ ولي در تابلوهايي مثل تخته سفید اين كار به سختي انجام مي گيرد چون اگر فشار زيادي به ماژيك وارد شود به دليل صاف بودن صفحه ي تخته سفید ماژيك سریع سُر مي خورد و عملاً نوشتن را مشكل تر مي كند.

در دوره ي راهنمايي مي توان به همراه مصرف از تابلوهاي گچي از تابلوهاي تخته سفید مصرف كرد در برخي دروس اين كار به روش کمک مي كند ولی استفاده ي محدود از آن توصيه مي شود.

درسطح دبيرستان و پيش دانش کده ي هم با توجه به معايب شمرده شده جهت تخته سفید، معلمان مي توانند با گرايش دانش آموزان از هر دو نوع تابلو مصرف كنند. اما نصب تابلوهاي تخته سفید روي تابلوهاي گچي صحيح نيست چون امكان نوشتن با گچ را از بين مي برد. پس بهتر است جاي مناسبي براي نصب آن پيدا كنند.

معلمانی که از تابلوهای گچی بیشتر مصرف می کنند با استفاده از روپوش های سفید می توانند مانع کثیف شدن لبـاس هایشان در مقابل گرده های گچ شوند.

برای پاک کردن باقی مانده نوشته های زاید روی تخته سفید می توان از ترکیب آب الکل در شیشه های اسپری (مثل شیشه پاک کن) و پارچه نرم استفاده کرد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک