نحوه نگارش پایان نامه و ترتیب درج مطالب پایان نامه

یکی از اهداف نگارش هر انتها نامـه ، در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش تنظیم مبحث علمی است.
202653 نحوه نگارش پایان نامه و ترتیب درج مطالب پایان نامه
انجام پایان نامه ارشد

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,مشاوره پایان نامه

· انتها نامـه نوشته ای است حاوی چکیده انتها نامـه به فارسی، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر، جداول نمودارها، مقدمه و تاریخچه مختصر، مروری بر کارهای انجام شده آخرین اطلاعات تئوری، عملکرد تحقیقی عملی نتایج، بحث توصیه ات، فهرست منابع ماخذ چکیده انتها نامـه به انگلیسی که بوسیله دانشجو و با هدایت و نظارت استاد راهنما همکاری استاد مشاور (در صورت داشتن) تنظیم تدوین می شود.

· رعایت این توجه ات از جانب دانشجویان جهت رعایت همآهنگ ی بین انتها نامـه ها الزامی است.

· موضوعات هر انتها نامـه را با توجه به تعریف فوق به ترتیب تقدم ذیل می توان دسته بندی نمود:

·

– فرم زرکوب روی جلد فارسی(در صورتیکه ارائه انتها نامـه بصورت مجلد باشد.)

– فرم درون جلد به فارسی

– بسم الله الرحمن الرحیم

– تگذشته (اختیاری است )

-چکیده انتها نامـه به فارسی

– تقدیر و تشکر(اختیاری است )

-فهرست مطالب

– فهرست اشکال

– فهرست جداول

– متن انتها نامـه

– نتایج نتایج بررسی ها و تحقیقات آتی

– پیوستها(ضمیمه ۱، ضمیمه ۲، …)

– مرجعها و ماخذها

– چکیده انتها نامـه به انگلیسی

– فرم داخـل جلد به انگلیسی

ترتیب درج مطالب انتها نامـه

الف- برگهای ابتدای انتها نامـه

· برگ اول (فرم داخـل جلد به فارسی) : این قسمت باید دقیقاً طبق فرمت داده شده اعمال گردد.

· برگ دوم : بسم الله الرحمن الرحیم

· برگ سوم (تقدیم) : در صورت تمایل دانشجو می تواند انتها نامـه خود را به فرد ی یا … تگذشته نماید، که در این صفحه درج می گردد.

· برگ چهارم (چکیده) : هر انتها نامـه می بایست با چکیده شروع گردد که حاوی بحث پیرامون مورد انتها نامـه ، شیوه های تحقیق و نتیجه کلی است . دانشجو موظف است این چکیده را به زبان فارسی تهیه و تولید و در این برگ از انتها نامـه درج نماید.

· برگ پنجم (تقدیر) : دانشجو می تواند در صورت تمایل در این صفحه از افرادی او را در تولید و ساخت انتها نامـه کمک کرده اند تقدیر نماید.

· برگ ششم (فهرست مطالب) : دانشجو می بایست فهرست مطالب که همراه با شماره صفحه مربوطه در این بخش درج نماید.

·دانشجو باید بعد از درج فهرست مطالب انتها نامـه ، فهرست اشکال را به صورت جدا از فهرست مطالب درج نماید.

· دانشجو باید بعد از درج فهرست اشکال انتها نامـه ، فهرست جداول را به صورت جدا از فهرست اشکال درج نماید.

ب ) پس از قرار گرفتن مطالبقبلی در انتها نامـه به ترتیب متن انتها نامـه شروع می گردد.

· مقدمه : این سری حاوی هدفهای مورد نظر در انتها نامـه ، روشها نحوه انجام تحقیق و نتایج حاصل از آن باشد. اکثرا منابع مروری (Literature Review) نیز در این سری انجام می پذیرد. همچنین ذکر ارزش مساله تحقیق در رابطه با گسترش کشور توصیه می شود.

· توضیح ساختار انتها نامـه با ذکر مختصر از مطالبی که در فصلهای مختلف آورده شده است ضروری است.

· فصلها : متن هر انتها نامـه حاوی چندین فصل و هر فصل حاوی چندین بخش خواهد بود. هر فصل را می توان با یک مقدمه کوتاه آغاز و بایک نتیجه گیری مختصر به اتمام رساند. هر فصل بایستی به شکلی که در بخش بعدی در باره آن توضیح داده خواهد شد شماره گذاری گردد.

· بنا به نظر دانشجو و تایید استاد راهنما مطالب مختلف انتها نامـه در چند فصل مختلف دسته بندی می گردد. در فصل انتها بایستی به نتایج بدست آمده، بحث و توصیه ات ضروری پرداخت.

· فصل انتها : فصل انتها باید با توجه به مطالب عنوان شده به مخصوص در مقدمه به نگارش درآید. مقایسه نتیجه های بدست آمده با هدفهای از قبل تعیین شده در مقدمه، دستیابی های نوین در این فصل ذکر می شوند مورد تجزیه نقد قرار می گیرند. همچنین ارائه دهنده انتها نامـه در این فصل به عنوان پیشنهاد برای مشاهدات بعدی، به طرح چند مساله در راستای تحقیقات می پردازد.
ج ) پیوستها

·بعد از اتمام مطالب انتها نامـه پیوستها قرار می گیرند. بخش اصلی متن انتها نامـه نمی بایست داده های (data) غیر ضروری، برنامـه برنامـه ی یا چگونگی بدست آوردن معادلات ریاضی باشد، چنین مطالبی می بایست در پیوست آورده شود.
د) مراجع و ماخذ ها

· بعد از اتمام بخش پیوستها، می بایست مراجع درج گردد. به طور کلی چنانچه جهت مطلبی از منبعی مصرف شود، ذکر آن مرجع در لیست مراجع انتها نامـه الزامی است . در این گونه موارد مطلب بین دو گیومه نوشته می شود بلافاصله بعد از آن علامت [ ] درج می گردد که در داخـل آن شماره منبع گفته شده به ترتیب عددی از اول انتها نامـه قرار می گیرد. مثلاً پانزدهمین منابع استفاده شده بعد از ذکر مطلب مربوطه در درون گیومه اینگونه آورده می شود: [۱۵[

· برخي اوقات در نقل خلاصه، یک مطلب که توسط یک شخص نگارش یافته است در یک عبارت ذکر می شود که در اینگونه موارد به شرح زیر كار می کنیم :

·علی ریاضی [ ] ، ارایش کنترل آداپتو را تنها راه حل کنترل سیـستم های ربات می داند.

·
ه- برگهای انتهای انتها نامـه

· برگ ماقبل انتها (چکیده انگلیسی انتها نامـه ) : چکیده انتها به انگلیسی ترجمه همان چکیده فارسی است که در ابتدای انتها قرار گرفته است.

· برگ انتها (فرم انگلیسی ): اینبرگ می بایست دقیقاً مانند فرمت داده شده اعمال گردد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوپروب close
خرید بک لینک