مشاهده منبع
  • مدیریت گسترشفردی

    * چراباید یاد بگیریم؟*یادگیری مستمر و پایان‌ناپذیر دانش و مهارت‌های جدید ضرورت است.چالش‌هایی که تمام ما د ...

    * چراباید یاد بگیریم؟*یادگیری مستمر و پایان‌ناپذیر دانش و مهارت‌های جدید ضرورت است.چالش‌هایی که تمام ما در کار با آن روبرو می‌شویم و تحولاتی که در محیطپیرامون ما اتفاق می‌افتد این امر را ضروری کرده اس ...

    بیشتر بخوانید
سوپروب close
خرید بک لینک